تخته شاسی

چاپ عکس های گوشی و دوربین های دیجیتال یکی از کارهایی هست که به تازگی و در چند سال اخیر کمرنگ شده و ما دیدن عکس هامون رو به گوشی و لپ تاپ ختم میکنیم . فکر میکنم اوضاع اقتصادی هیچ کدوم ما اونقدر بد نباشه که نتونیم یک یا چند تا آلبوم از عکس اطلاعت بیشتر دربارهتخته شاسی[…]

چاپ عکس

چاپ عکس در زمان ما به کاری بسیار آسوده و راحت تبدیل شده , کاری که ریشه در زمان های بسیار بسیار دور دارد . زمانی که حتی دوربینی نبود , عکسی نبود , زمانی بسیار دور که گذشتگان ما با زحمت و گذرندان وقت های بسیار زیاد نقش هایی از اتفاقات و رویداد های اطلاعت بیشتر دربارهچاپ عکس[…]