dpi مناسب برای چاپ عکس روی شاسی

قبل از شروع این مطلب بهتر است بدانیم DPI چیست ؟ و به طور مثال 300dpi چیست و چه معنی دارد و یا معنی عکس با وضوح بالا چیست . DPI مخفف Dots Per Inch است که از نظر فنی به معنی نقاط چاپگر در اینچ است. امروزه این اصطلاحی است که اغلب از آن اطلاعت بیشتر دربارهdpi مناسب برای چاپ عکس روی شاسی[…]