کادو چی بخرم

تولد ها , میهمانی ها و دورهمی های هر کدام از ما خاطراهای زیادی را برای ما به جا میگزارند . سالگرد ازدواج , سالگرد آشنایی و مراسم های شادی هر کدام به نوعی موجب دور هم جمع شدن و ساخت خاطره های خوب میشوند . همه این مراسم ها بهانه ای زیبا برای گفتن اطلاعت بیشتر دربارهکادو چی بخرم[…]