News

اشنويه كجاست

در سوال به اینکه اشنویه کجاست باید گفت یکی از شهرهای کردنشین و مرزی استان آذربایجان غربی است که در قسمت غربی این استان قرار دارد. این شهر مرکز شهرستان اشنویه است. زبان مردم این شهر کردی سورانی است. این شهر از غرب با کشور عراق (اقلیم کردستان عراق)، از جنوب با پیرانشهر، از شرق با نقده و از شمال با ارومیه هم‌مرز است.

ارتفاع شهر اشنویه از سطح دریا ۱۴۷۰ متر و مرتفع‌ترین نقطه آن در جنوب شرقی ۳۵۰۰ متر است.

کُردها، نام این شهر را شنۆ تلفظ می‌کنند.

این استان از شمال به جمهوری خود مختار نخجوان و کشور ترکیه و از شرق به استان آذربایجـان شـرقی و از جنـوب بـه استان کردستان و از غرب به کشورهای ترکیه و عـراق محـدود مـیشـود. براسـاس تقسـیمات کشـوری سـال 90 اسـتان آذربایجانغربی دارای 17 شهرستان، 40 بخش، 42 شهر،113 دهستان و 4531 آبادی دارای سکنه میباشد.

بدلیل واقع شدن استان در عرضهای جغرافیای بالا و ارتفـاع زیـاد، میـانگین سـالانه دمـای آن نسـبت بـه میـانگین سالانه دمای اکثر مناطق کشور کمتر بوده و جزء مناطق سردسیر کشور محسوب میشود.

شهرستان اشنویه از شهرستان‌های مرزی استان آذربایجان غربی است که در قسمت غربی این استان قرار دارد. این شهرستان از شمال با کشورترکیه و از جنوب با کشورعراق همسایه ‌است. مرکز این شهرستان، شهراشنویه میباشد جمعیت این شهرستان طبق سرشماری سال 1395 برابر با 73886 نفر بوده‌است.

مردم این شهرستان به زبان کردی تکلم می‌کنند.بیشینه مردم شهرستان اشنویه به زبان کردی سورانی  با لهجه مکریانی صحبت می‌کنند. مردمان ایل هرکی به کردی کرمانجی صحبت می‌کنند

اهالی شهرستان اشنویه اهل سنت هستند.نزدیک99% سنی شافعی و 1% حنفی میباشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *