امکان ارسال عکس از طریق سایت . واتساپ یا تلگرام

چاپ عکس متوفی روی شاسی و ارسال فوری در تهران

سفارش فوری : 02188323508 - 09014253564
اندازه A4
کیفیت معمولی
80000 تومان
سایز 20 در 30
شاسی 8 میلیمتری
جنس معمولی
افقی یا عمودی
قابل چاپ با عکس گوشی
تحویل کمتر از 2 ساعت در تهران
امکان ارسال به شهرستان
اندازه A4
کیفیت عالی
100000 تومان
سایز 20 در 30
شاسی 16 میلیمتری
جنس بافتدار . ضد اثر انگشت
افقی یا عمودی
قابل چاپ با عکس گوشی
تحویل کمتر از 2 ساعت در تهران
امکان ارسال به شهرستان
اندازه A3
کیفیت معمولی
130000 تومان
سایز 30 در 40
شاسی 8 میلیمتری
جنس معمولی
افقی یا عمودی
قابل چاپ با عکس گوشی
تحویل کمتر از 2 ساعت در تهران
امکان ارسال به شهرستان
اندازه A3
کیفیت عالی
180000 تومان
سایز 30 در 40
شاسی 16 میلیمتری
جنس بافتدار . ضد اثر انگشت
افقی یا عمودی
قابل چاپ با عکس گوشی
تحویل کمتر از 2 ساعت در تهران
امکان ارسال به شهرستان
اندازه A2
کیفیت معمولی
260000 تومان
سایز 40 در 60
شاسی 8 میلیمتری
جنس معمولی
افقی یا عمودی
قابل چاپ با عکس گوشی
تحویل یک روزه در تهران
امکان ارسال به شهرستان
اندازه A2
کیفیت عالی
340000 تومان
سایز 40 در 60
شاسی 16 میلیمتری
جنس بافتدار . ضد اثر انگشت
افقی یا عمودی
قابل چاپ با عکس گوشی
تحویل یک روزه در تهران
امکان ارسال به شهرستان ندارد
اندازه A1
کیفیت معمولی
550000 تومان
سایز 60 در 90
شاسی 8 میلیمتری
جنس معمولی
افقی یا عمودی
قابل چاپ با عکس دوربین
تحویل یک روزه در تهران
امکان ارسال به شهرستان
اندازه A1
کیفیت عالی
750000 تومان
سایز 60 در 90
شاسی 16 میلیمتری
جنس بافتدار . ضد اثر انگشت
افقی یا عمودی
قابل چاپ با عکس دوربین
تحویل یک روزه در تهران
امکان ارسال به شهرستان ندارد
نمونه سایز A4
نمونه سایز A3
نمونه سایز A2
نمونه سایز A1

آگهی ترحیم

آگهی ترحیم مادر

آگهی ترحیم چهلم پدر

متن آگهی ترحیم در زمان کرونا

پیام تسلیت

پیام تسلیت مادر