امکان ارسال عکس از طریق سایت . واتساپ یا تلگرام

چاپ عکس متوفی روی شاسی و ارسال فوری در تهران

سفارش فوری : 02188323508 - 09014253564
اندازه A4
کیفیت معمولی
45000 تومان
سایز 20 در 30
شاسی 8 میلیمتری
جنس معمولی
افقی یا عمودی
قابل چاپ با عکس گوشی
تحویل کمتر از 2 ساعت در تهران
امکان ارسال به شهرستان
اندازه A4
کیفیت عالی
70000 تومان
سایز 20 در 30
شاسی 16 میلیمتری
جنس بافتدار . ضد اثر انگشت
افقی یا عمودی
قابل چاپ با عکس گوشی
تحویل کمتر از 2 ساعت در تهران
امکان ارسال به شهرستان
اندازه A3
کیفیت معمولی
75000 تومان
سایز 30 در 40
شاسی 8 میلیمتری
جنس معمولی
افقی یا عمودی
قابل چاپ با عکس گوشی
تحویل کمتر از 2 ساعت در تهران
امکان ارسال به شهرستان
اندازه A3
کیفیت عالی
130000 تومان
سایز 30 در 40
شاسی 16 میلیمتری
جنس بافتدار . ضد اثر انگشت
افقی یا عمودی
قابل چاپ با عکس گوشی
تحویل کمتر از 2 ساعت در تهران
امکان ارسال به شهرستان
اندازه A2
کیفیت معمولی
140000 تومان
سایز 40 در 60
شاسی 8 میلیمتری
جنس معمولی
افقی یا عمودی
قابل چاپ با عکس گوشی
تحویل یک روزه در تهران
امکان ارسال به شهرستان
اندازه A2
کیفیت عالی
220000 تومان
سایز 40 در 60
شاسی 16 میلیمتری
جنس بافتدار . ضد اثر انگشت
افقی یا عمودی
قابل چاپ با عکس گوشی
تحویل یک روزه در تهران
امکان ارسال به شهرستان ندارد
اندازه A1
کیفیت معمولی
290000 تومان
سایز 60 در 90
شاسی 8 میلیمتری
جنس معمولی
افقی یا عمودی
قابل چاپ با عکس دوربین
تحویل یک روزه در تهران
امکان ارسال به شهرستان
اندازه A1
کیفیت عالی
399000 تومان
سایز 60 در 90
شاسی 16 میلیمتری
جنس بافتدار . ضد اثر انگشت
افقی یا عمودی
قابل چاپ با عکس دوربین
تحویل یک روزه در تهران
امکان ارسال به شهرستان ندارد
نمونه سایز A4
نمونه سایز A3
نمونه سایز A2
نمونه سایز A1

آگهی ترحیم

آگهی ترحیم مادر

آگهی ترحیم چهلم پدر

متن آگهی ترحیم در زمان کرونا

پیام تسلیت

پیام تسلیت مادر